Nederlands

Breicafé

Als je voor de gezelligheid wilt komen breien, haken, borduren etc. ben je van hartelijk welkom! Er zijn allerlei materialen en “gereedschap” beschikbaar. En natuurlijk is er koffie en thee. Je mag natuurlijk ook je eigen wol e.d. meebrengen, maar zeker je goede humeur! De exacte dag en aanvangstijd is terug te vinden in de activiteitengids.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Activiteitenoverzicht