Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Vrienden van de SWOS

Bent u tevreden over diensten van de SWOS? Wilt u een vriend(in) van de SWOS worden? Zou u iets extra’s willen doen een gift willen geven? Dat kan! De Stichting Vrienden van de SWOS besteden de giften aan bijzondere projecten voor senioren in Soest en Soesterberg. Alleen door giften worden ze mogelijk.

Bijzondere projecten voor de vrienden van de SWOS op dit moment zijn:
2020: financiering mantelzorgontbijt
2020: bijdrage ontwikkeling communicatie en pr SWOS 
2020: bijdrage individuele personen maaltijdkosten

2019: financiering van het mantelzorgontbijt
2019: bijdrage aan realisatie wandellint
2019: financiering cap voor vrijwilligers SWOS 
2019: financiele bijdrage SWOS ten gunsten van de seniorenbus en dekking onvoorziene personele lasten
2018: bijdrage aan Pop Up Museum de Ontdekking activiteit ism SWOS & Lyvore & Idea
2018: bijdrage aan AED voor Ontmoetingcentrum de Klarinet
2018: bijdrage kosten seniorencoach bij SWOS 
2018: aanschaf van een duo fiets in Soesterberg
2017: financiële bijdrage voor een douchetoilet in OC de Drie Eiken
2017: financiële bijdrage voor vergroten van de zichtbaarheid van SWOS d.m.v. PR in Soester Courant en Soest Nu  
2017: financiële bijdrage voor deelnemers van de cursus Vallen Verleden Tijd 
2016: bijdrage jubileumfeest voor vrijwilligers 30 jarige SWOS
2016: financiële bijdrage voor deelnemers aan de cursus Vallen Verleden Tijd
2014: financiële bijdrage voor een personenlift in Ontmoetingscentrum De Klarinet;
2013: financiële bijdrage voor de langste eettafel in het kader van de week tegen vereenzaming 

De Stichting Vrienden van de SWOS is in 1994 opgericht en heeft de ANBI status. 
KvK 411.90.295, fiscaal nummer 8041.09382 Rekening nummer NL 49 RABO 03799.17521

Leden van het bestuur van de Vrienden van de SWOS
dhr. P. Smeets, voorzitter;
dhr. J. Dijkmans, penningmeester;
dhr. H. Wessels, secretaris;
mw. N. Ticheler, alg. lid;
dhr. J. van Zandwijk, alg. lid;
dhr. J. Aalders, adviseur.

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Vrienden van de SWOS luidt: De stichting stelt zich ten doel gelden ter beschikking van de SWOS te stellen voor bijzondere of eenmalige zaken die niet uit de normale jaarlijkse exploitatie rekening kunnen worden betaald.

Beloningsbeleid
De Stichting kent geen betaalde krachten en keert geen beloningen uit. Ook inzet van vrijwilligers wordt niet financieel beloond.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de SWOS heeft ten doel de Stichting Welzijn Ouderen Soest te ondersteunen bij investeringen of uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten, voor zover de SWOS die niet kan financieren uit haar reguliere geldstormen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ondersteuning kan niet worden verstrekt ter afdekking van optredende (budgettaire) tekorten. Tevens is het geen doel het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen.

Algemene informatie 
Er is een brochure waar u meer kunt lezen wat de vrienden doen en hoe u een gift kunt geven.
Financiele verantwoording: Het jaarverslag en het financiele jaarverslag 2020 vindt u hier.
De verantwoording volgens de ANBI wetgeving vindt u hier
Contactgegevens: dhr. J. Aalders, info@swos.nl