Nederlands

Tuinonderhoud

De tuinonderhouddienst bestaat uit vrijwilligers die ervoor zorgen dat jouw tuin er netjes uit blijft zien.

Voor wie?

Deze dienstverlening is bedoeld voor senioren en/of gehandicapten met een kleine portemonnee die zelfstandig wonen in Soest/Soesterberg en door fysieke beperkingen niet in staat zijn hun (kleine) tuin te onderhouden. Hierbij wordt een inkomensgrens gehanteerd (1 pers. huishouden max. €35.000 en meerpersoons huishouden max. €45.000).

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit onkruid wieden, bloemperken schoffelen en aanharken, snoeiwerk en overig klein onderhoud dat in overleg met de tuinvrijwilliger wordt besproken. Tot de dienstverlening behoort niet het aanleggen van tuinen, tuinpaden, terrassen en onderhouden van vijvers, gras maaien en het snoeien/rooien van bomen.

Kosten

De voorrijkosten bedragen € 3,00. Daarnaast wordt een bedrag van € 6,50 per half uur berekend. Kosten voor het gebruik van, de inkoop van of het afvoeren van tuinmaterialen zijn voor de cliënt. De kosten worden achteraf via automatische incasso geïncasseerd.