Nederlands

Heb je vragen of zorgen?

Bij het ouderenadvies kunnen zelfstandig wonende senioren uit Soest en Soesterberg én hun naasten terecht voor informatie, advies en ondersteuning op gebied van wonen, zorg, welzijn en zingeving. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Hoe kan ik mij voorbereiden op het ouder worden?
  • Op welke manier kan ik nieuwe mensen leren kennen?
  • Hoe vindt of behoud ik een prettige daginvulling?
  • Ik ervaar gevoelens van eenzaamheid, wat kan ik doen?
  • Ik heb thuiszorg of huishoudelijke hulp nodig, hoe kan ik dit regelen en wie kan mij hierbij helpen?
  • Kan ik uitleg krijgen over wet- en regelgeving op gebied zorg en welzijn en de financiering hiervan?
  • Graag verhuis ik naar een gelijkvloerse seniorenwoning binnen gemeente Soest, hoe pak ik dit aan?
  • Waar kan ik terecht bij administratieve vragen?
  • Wat moet ik regelen, mocht er een moment komen dat ik zelf geen belangrijke besluiten meer kan nemen?
  • Hoe moet ik verder nu mijn partner is overleden?

Met al je vragen ben je welkom. De ouderenadviseur luistert naar je en brengt met je in kaart wat er speelt. Om vervolgens samen de mogelijkheden op en rij te zetten en wanneer gewenst te verbinden met aanbod in Soest. De afspraak kan bij je thuis plaatsvinden of op ons kantoor.

De inzet van de ouderenadviseur is kosteloos en je hebt hiervoor geen verwijzing nodig.