Nederlands

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Han van Marwijk. Ik ben in 2000 met mijn vrouw en 2 zonen in Soest komen wonen en woon daar nog steeds met veel plezier.

In 1982 ben ik gaan werken bij het toenmalige Gewestelijk Arbeidsbureau in Utrecht (nu opgenomen in het UWV) als ontslagambtenaar en later als directiesecretaris. In 1986 ben ik gaan werken als advocaat bij verschillende kantoren in Utrecht en heb mij gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het Sociaal Zekerheidsrecht. Daarnaast heb ik een opleiding als mediator gedaan en was als zodanig enige jaren rechtbankmediator bij de Rechtbank Midden-Nederland. Ik heb mijn werk als advocaat ruim 37 jaar met veel plezier gedaan, maar sinds 1 januari 2023 ben ik met pensioen.

Ik ben al jaren lid van de PvdA en in Soest enige jaren bestuurslid en voorzitter geweest. Daarnaast ben ik lid van SO Soest, waar ik voetbal bij de recreanten en als vrijwilliger actief ben, o.a. als trainer van de jeugd onder 7 jaar en als vertrouwenscontactpersoon. Ik heb daarnaast de golfsport opgepakt en in de zomer gaan mijn vrouw en ik en onze hond er graag op uit met de camper.

Als vertrouwenscontactpersoon kunt u mij in vertrouwen nemen over problemen en/of ongewenste gedragingen, die u niet met anderen binnen de organisatie kunt of wilt bespreken. Ik kan u een luisteren oor bieden en met u kijken of u een melding wilt doen. Alleen met toestemming van de betrokken melder wordt een melding verder geleid. Indien noodzakelijk en gewenst blijft de vertrouwenscontactpersoon contact met u houden tijdens een eventueel vervolgtraject.

Mocht u met uw probleem binnen de SWOS bij met mij als vertrouwenscontactpersoon van de SWOS in contact willen treden, dan kan dat telefonisch of per mail: 06 - 50 62 30 94 of hanvanmarwijk@gmail.com. Een eventuele (vervolg)bespreking zal op neutraal terrein plaatsvinden.