Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Vriendschappelijk huisbezoek

Voor wie is het Vriendschappelijk huisbezoek?
Iedereen die liever niet mee doet aan activiteiten in het ontmoetingscentrum, naar de societeit 70+ gaat omdat dit te druk is of fysiek een grote belasting is of door doofheid niet gezellig is, kan een beroep doen op het vrienschappelijk huisbezoek.
Een vrijwilliger komt bij u thuis en brengt gezelligheid met zich mee. Soms is het mogelijk om samen een boodschapje te doen of een kopje koffie te drinken op het terras.
De kosten van gebruik van de auto van de vrijwilliger zijn voor rekening van u, degene die de vrijwilliger thuis op bezoek krijgt.

Informatie en aanmelding.
Telefonisch aanmelding bij de ouderenadviseur mevrouw Jenneke Hotke op donderdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur, op dinsdag bij de coordinator vrijwillige hulp thuis mevrouw Daphne Wagenaar Tel.: 035  602 36 81. U kunt ook een email sturen via het adres info@swos.nl

Daarnaast kunnen we u doorverwijzen naar het vriendschappelijk huisbezoek van vrijwilligers van de Zonnebloem, het Rode Kruis en/of Humanitas.

Kosten en donateurfonds.
Aan deze activiteiten van de SWOS zijn geen kosten verbonden, behalve voor kosten die vrijwilligers voor u maken.
U kunt de activiteiten van de SWOS ondersteunen door het geven van een gift aan de Vrienden van de SWOS. Uw gift kunt u overmaken op Ibannummer NL 49 RABO 0379 9175 21 ten name van Stichting Vrienden van de SWOS.

Uw bijdrage wordt  zeer op prijs gesteld.