Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

ANBI verklaring

De SWOS, Stichting Welzijn Ouderen Soest, KvK 411.89.265 heeft een ANBI verklaring. Giften voor de SWOS zijn van harte welkom en kunnen gestort op rekeningnummer NL29 ABNA 0553 5754 49. De SWOS financiert haar activiteiten voor 60% op basis van een offerte met de gemeente Soest, 40% bestaat uit opbrengsten van de deelnemers van activiteiten.

Bestuur van de SWOS:

 • mw. L. Swart, voorzitter;
 • mw. J. Dijkmans, secretars;
 • dhr. H. Topper, penningmeester.
 • vacature  vicevoorzitter;
 • vacature alg. lid.

   

U kunt contact opnemen met de SWOS via de telefoon 035-602 36 81, via de e-mail info@swos.nl of via ons postadres Molenstraat 8c, 3764TG Soest.

De visie van de SWOS is dat senioren levenservaring hebben, die zij benutten bij het ouder worden. Problemen die bij het ouder worden horen, kunnen deels gecompenseerd worden door levenservaring en levenswijsheid. Senioren kunnen anderen tot gids zijn. Onze doelgroep zijn senioren en kwetsbare burgers

Doelstelling:

 1. De SWOS stelt zich ten doel dat senioren en kwetsbare burgers zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Ze biedt  hen daartoe diensten thuis aan,  zodat zelfstandig wonen haalbaar blijft.
 2. De SWOS stelt zich ten doel dat senioren contacten hebben in de wijk en sociale steun ervaren van anderen en/of zinvolle activiteiten ondernemen, door middel van de activiteiten in de OC’s en tegen vereenzaming, waardoor de deelname aan de samenleving wordt gestimuleerd.
 3. De SWOS biedt jonge senioren de mogelijkheid  zich in te zetten als vrijwilliger en betrekt hen  bij het formuleren van vraaggerichte welzijnsactiviteiten en het stimuleren van burgerinitiatieven.
 4. De SWOS stimuleert de eigen vermogens en eigen kracht van de senioren en kwetsbare burgers, stimuleert het benutten van de kwaliteit van de ondersteuning uit het eigen netwerk en biedt waar nodig ondersteuning.
 5. De SWOS biedt specifieke activiteiten aan senioren met geheugenproblemen in samenwerking met andere organisaties.

Aanvullende stukken:

Jaarverslag SWOS 2021

Financiele jaarrekening SWOS 2021

Beleidsplan SWOS 2021-2023

Verantwoording ANBI SWOS norm 2021 belastingdienst