Nederlands

We zijn trots op onze keurmerk meldcode huiselijk geweld​

Onderzoek wijst uit dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling. En 1 op de 50 ouderen zelfs op jaarbasis te maken heeft met ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling

Bij ouderenmishandeling doet iemand iets waardoor de oudere persoon lijdt. Meestal denken mensen bij mishandeling aan fysieke mishandeling, zoals slaan en schoppen. Maar ook geestelijke mishandeling, zoals schelden of dreigen met geweld, en seksuele mishandeling komen voor. Bij verwaarlozing wordt de oudere niet goed verzorgd of krijgt te weinig eten. En wanneer anderen zonder toestemming geld of spullen gebruiken van de oudere, noemen we dat financieel misbruik. Ook dat zijn vormen van ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het vaakst voor.

Door de grote mate van afhankelijkheid en loyaliteit durven ouderen vaak niet zelf om hulp te vragen. Vaak is de pleger een naaste van het slachtoffer, bijvoorbeeld een dochter, zoon, echtgenoot of kleinkind. Soms hebben plegers zelf problemen, bijvoorbeeld een alcohol-, drugs, gok-, of financieel probleem. Het kan ook zijn dat iemand de langdurige verzorging van de oudere steeds meer ervaart als een last die te zwaar op zijn of haar schouders drukt. Dit wordt ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. Bij ontspoorde mantelzorg zijn de mishandelingen vaak niet moedwillig.

Meldcode

Binnen SWOS vinden wij het belangrijk om alert te zijn op signalen en snel en adequaat te reageren als er signalen zijn. Daarom gebruiken wij sinds 1 januari 2019 het protocol  Meldcode. Er zijn twee aandachtsfunctionarissen binnen SWOS die de collega-hulpverleners en medewerkers binnen de SWOS adviseren en ondersteunen bij het doorlopen van het protocol.

Veilig thuis

Maakt u zich zorgen over een familielid, een naaste, een buurman- of vrouw? Bel dan vooral naar Veilig Thuis, 0800 2000. U kunt altijd anoniem uw verhaal doen. Ook bij twijfel kunt u uw zorgen bespreken.

Nieuwsoverzicht