Nederlands

Ook bingo’s in ontmoetingscentra SWOS niet toegestaan

De afgelopen weken is er veel gesproken over het organiseren van bingo’s in de gemeente Soest.

De wet schrijft voor dat een bingo niet georganiseerd mag worden in een horecalokaliteit waarvoor een Alcoholwetvergunning (voorheen: drank- en horecavergunning) is verleend. Dit beleid geldt al jaren maar is door de gemeente gedoogd. Echter door de recente ontwikkelingen is de gemeente genoodzaakt één lijn te trekken in de handhaving. Dit betekent dat in de ontmoetingscentra van de SWOS geen bingo meer mag worden georganiseerd omdat in alle ontmoetingscentra een horecavergunning van toepassing is.

De SWOS vindt het erg teleurstellend dat de vele bezoekers die maandelijks gebruik maken van de bingo’s hiervan de dupe zijn. Wij blijven ons dan ook inzetten om een passende oplossing binnen de vastgestelde kaders te vinden.

Nieuwsoverzicht