Nederlands

Mooie resultaten op vragenlijst vrijwilligersbeleid

In het voorjaar is er een vragenlijst uitgezet onder de vrijwilligers van de SWOS over de waardering van het vrijwilligersbeleid. Deze vragenlijst is door 202 van de 375 (54%) respondenten ingevuld. De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven:

 • 96% van de respondenten wil zich blijven inzetten voor de SWOS en 94% van de vrijwilligers beveelt de SWOS aan bij vrienden, kennissen of bekenden. Dat zijn harstikke mooie cijfers waar de SWOS trots op mag zijn.
 • Vrijwilligers waarderen de SWOS gemiddeld met een 7,8. Daarbij wordt gemiddeld niet onder de 7 gescoord.
 • De georganiseerde activiteiten in 2022 scoorden gemiddeld een 7,9 (7,8 voor de kerstactiviteit en 8,1 petanque activiteit). De meeste vrijwilligers geven de voorkeur aan de organisatie van een centrale vrijwilligersactiviteit.
   

Daarnaast vindt een deel van de vrijwilligers het ook fijn om naast de centrale activiteit iets met hun eigen groep(je) te kunnen doen.

 • Veruit het grootste deel van de respondenten hecht geen waarde aan het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding. Zij vinden het wel belangrijk dat er leuke en gezellige activiteiten worden georganiseerd.
 • De kleine groep vrijwilligers die wel waarde hecht aan het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding prefereert een jaarvergoeding boven een dagdeelvergoeding
 • Qua andere vormen van waardering scoort het ontvangen van een leuke kerstattentie het hoogst, gevolgd door een SWOS-pas en een kaartje/attentie bij een blijde of verdrietige gebeurtenis.
 • Tot slot geven 9 van 10 vrijwilligers aan goed te zijn ingewerkt binnen de SWOS.
   

Het zijn mooie cijfers waar de SWOS verder mee aan de slag kan. De komende maanden wordt deze input gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid binnen de SWOS.

Nieuwsoverzicht