Nederlands

Bingo

Bingo is een spel voor meerdere spelers, waarbij iedere speler een formulier met getallen heeft, die kunnen worden weggestreept wanneer het getal, dat wordt getrokken door de spelleider, op dit formulier staat. De speler die als eerste alle nummers heeft weggestreept, roept Bingo en wint een prijs. Één keer per maand wordt Bingo georganiseerd in OC Soesterberg. Je betaalt een bedrag per bingokaart. De exacte dag en aanvangstijd is terug te vinden in de activiteitengids.

Activiteitenoverzicht