Nederlands

Bewegen op muziek

Houd je van muziek en van bewegen? Dan is bewegen op muziek een leuke activiteit.
Het voordeel is dat je gezellige nieuwe mensen ontmoet en je fitter voelt. Onder leiding van een enthousiaste docent(e) worden gevarieerde lessen verzorgd.


Niveau 1: laagdrempelig veelal achter en op de stoel

Niveau 2: redelijk actief, midden niveau

Niveau 3: actief, aerobics en fitness, werken aan conditie        

Je betaalt een bedrag per cursus. De cursusdagen, aanvangstijden en kosten van de cursus zijn terug te vinden in de activiteitengids.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Activiteitenoverzicht