Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Vrijwillige hulp thuis

Mantelzorgen.
Iedereen zorgt wel eens voor een ander. Maar daarmee is iemand niet meteen mantelzorger. Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, een gehandicapt of hulpbehoevend familielid of partner met dementie zonder hiervoor betaald te worden. Mantelzorgers geven zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Als je partner of familielid ziek is wil je die niet in de steek laten. Deze zorg gaat u niet in de koude kleren zitten en vraagt veel. Daarom de zorg voor de mantelzorger…, want wie zorgt er voor u als u dagelijks voor die ander zorgt?

Ervaringen.
Mantelzorgen is niet eenvoudig. Nooit een pauze kan leiden tot overbelasting en het gevoel opgebrand te raken. Veel mantelzorgers zeggen het gevoel te hebben de zorg niet lost te kunne laten ook als ze proberen te ontspannen. Mantelzorgen duurt 24 uur per dag. Het is aan de mantelzorger om ook even tijd te nemen voor zichzelf, zodat het gemakkelijker wordt om weer verder te mantelzorgen.

Respijtzorg of vrijwillige hulp thuis.
Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. De waardering die u krijgt, maakt het de moeite waard. Toch kan deze zorgtaak zwaar zijn. Eerst denkt u ‘dat doe ik wel even’, maar dan blijkt het ingrijpender dan u dacht of veel langer te duren.  Oververmoeidheid of spanningen kunnen het gevolg zijn. Uw wereld kan steeds kleiner worden.

Door af en toe tijd voor u zelf te nemen en even afstand te nemen van de zorg kunt u uw energie weer opladen. Door afstand te nemen kan de zorg mogelijk gerelativeerd worden en is het mogelijk om het samen weer beter te hebben en daardoor langer thuis te kunnen wonen.

Deskundige vrijwilligers kunnen in de thuissituatie de zorg van u even overnemen. Zij bieden contact, gezelschap, een luisterend oor of gaan samen iets ondernemen.

Vrijwillige hulp voor mensen met dementie.
Alleen thuis met vergeetachtigheidsproblemen is niet altijd fijn. Naast thuiszorg is het ook prettig als een vrijwilliger 1 maal per week thuis komt voor een bezoek, samen een eindje te fietsen en dingen te doen die alleen niet altijd meer lukken. Ook voor mantelzorgers op afstand is het fijn te weten dat er iemand even om het hoekje komt kijken en aandacht heeft voor de betrokkene. 

Werkwijze.
De professionele medewerker zal met u overleggen over uw vragen en wensen en zal een kennismakingsbezoek afspreken. Dan wordt ook kennisgemaakt met degene voor wie de zorg bedoeld is. De medewerker zoekt een vrijwilliger die past in uw thuissituatie en zal een huisbezoek plannen waarbij verwachtingen en hulp wordt uitgesproken. Een vrijwilliger komt maximaal 1 maal per week bij u thuis.
De medewerker houdt contact met u om te overleggen of de hulp bevalt, wat goed gaat en of er aanpassingen nodig zijn.

Kosten.
Er zijn nog geen kosten verbonden aan deze dienstverlening.
De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding en hebben een aansprakelijkheidsverzekering

NB. Zijn er onkosten gemaakt bij een gezamenlijke activiteit, dan verwachten wij dat de hulpvrager de onkosten en zonodig een km vergoeding voor gebruik van de auto betaald aan de vrijwilliger.

In deze folder kunt u alles over respijtzorg-soest lezen

Vrijwillige hulp in de thuissituatie in Soest en Soesterberg, ook door andere organisaties gegeven
Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties actief.

Vrijwilligerswerk algemeen

BBV_logo_RGB_150DPI

 

Balans  Buro Vrijwilligerswerk 
Buro Vrijwilligerswerk ondersteunt en adviseert vrijwilligersorganisaties uit Soest en Soesterberg en bemiddelt tussen vacatures van deze organisaties en mogelijke vrijwilligers, ook als daarbij maatwerk nodig is. Inschrijven kan op het Buro of online via www.burovrijwilligerswerk.nl. Balans Buro Vrijwilligerswerk, Marion Foppele, De Plantage, Smitsweg 311, 3765 CJ  Soest. Tel. (035) 6099255, info@burovrijwilligerswerk.nl

MAATjesWERK van  Balans Buro Vrijwilligerswerk

Mensen met chronische psychische problematiek, die opgenomen zijn geweest of al dan niet met begeleiding zelfstandig wonen hebben soms moeite om mee te doen in de maatschappij. MAATjesWERK zoekt en koppelt hen met vrijwillige maatjes. Balans Buro Vrijwilligerswerk/MAATjesWERK, Odile Bekkering, De Plantage, Smitsweg 311, 3765 CJ  Soest.Tel. (035) 6099255, info@burovrijwilligerswerk.nl

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS)

 
 

De SWOS bevordert het welzijn en het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van senioren en ook mantelzorger, chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Soest, met verschillende diensten door vrijwilligers w.o. klusjesdienst, tuinonderhoud, maaltijdvoorziening, hulp bij de administratie, voorkomen van vereenzaming, lotgenotengroepen en vrijwillige vervangende mantelzorg. Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS), Molenstraat 8c, 3764 TG Soest Telefonisch bereikbaar tussen 8.45-13.30 uur (035) 6023681 www.swos.nl Voor alle diensten: info@swos.nl

Stichting Hulp In Praktijk (HiP Soest):

 

 

 

Stichting HiP brengt mensen met vragen om praktische en/of sociale noodhulp in contact met mensen die vrijwillig hulp willen bieden. De aanbieders van hulp zijn geworven in diverse kerken in Soest/ Soesterberg. Stichting HiP Soest. Helpdesk tel. 06 40572156 www.stichtinghip.nl, www.hipsoest.nl

Stichting Hulpdienst Soesterberg.

Vrijwilligers van deze stichting verzorgen vervoer naar ziekenhuis of poli, doen klusjes in en rond de woning of boodschappen voor dorpsgenoten uit Soesterberg.Contactpersoon: Paula van den Berg bereikbaar tussen 9.00-12.30 uur tel: (035) 6090014 

De Luwte Thuis.

 

Vrijwilligers van De Luwte Thuis maken het mogelijk, dat ernstig zieken in de terminale fase thuis kunnen sterven. De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de mantelzorgers, door hun plek een aantal uren over te nemen bij de stervende. De vrijwilligers worden getraind en gecoacht en hebben regelmatig overleg met elkaar. De Luwte Thuis, Contactpersoon: Froukje Sluiter Tel 06-30189317, f.sluiter@deluwte.nl

De Zonnebloem:

 

Nationale vereniging De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie en zet zich in voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek   willen vrijwilligers het sociaal isolement van mensen helpen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van leven. De Zonnebloem afd. Soest, Inlichtingen Anneke Burger, Tel (035) 6019709, annekeburger@kpnmail.nl. De Zonnebloem afd. Soesterberg, Secretaresse: H. van de Klundert (030) 6933461, hvandeklundert@hetnet.nl

Rode Kruis afdeling Soest-Soesterberg.

 

 

Het Rode Kruis organiseert telefooncirkels waarin vooral alleenstaande senioren uit Soest/Soesterberg elkaar dagelijks bellen. Bij het centraal meldpunt worden hulpvragen van allerlei aard behandeld door vrijwilligers w.o. vervoer en begeleiding naar ziekenhuizen. Of er wordt doorverwezen naar andere organisaties. Rode Kruis Soest/Soesterberg, Valeriaanstraat 2b, 3765 EP Soest Telefonisch bereikbaar van 9.30-11.00 uur (035) 6031119, cmprodekruis@kpnmail.nl

Hulp thuis van Lyvore.

Lyvore zorg van waarde 

 

Lyvore biedt o.a. Zorg aan huis in Soest en Soesterberg. Cliënten met een lichamelijke beperking of met dementie krijgen thuis, verpleeghuiszorg of andere vormen van verpleging en verzorging aangeboden.

De inzet van vrijwilligers voor cliënten van Lyvore leidt tot meer zorg en aandacht (voor zowel mantelzorgers als alleenstaande cliënten) en zorgt ervoor, dat cliënten sociaal en maatschappelijk meer betrokken blijven. Vrijwilligers helpen mee met de visie “vertrouwd, persoonlijk en dichtbij” uit te dragen. Coördinator vrijwilligers: Carolien Sukel, (035) 6036300 c.sukel@lyvore.nl

Humanitas regio Eemland - vriendschappelijk huisbezoek.

 

Humanitas is er voor iedereen ongeacht huidskleur of geloofsovertuiging. De afdeling Vriendschappelijk Huisbezoek richt zich op mensen die door omstandigheden zoals ziekte, verlies van dierbaren, ouderdom of anderszins in sociaal isolement zijn gekomen. Vrijwilligers komen op bezoek. Humanitas regio Eemland - vriendschappelijk huisbezoek in Soest/Baarn/Bunschoten/Eemnes. Walter Schaap (033) 479 0840

Steunpunt mantelzorg gemeente Soest.

 

 

Het Steunpunt Mantelzorg helpt uw inzet als mantelzorger in Soest en Soesterberg te verlichten. U kunt bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor persoonlijke ondersteuning, informatie en advies, mogelijkheden voor vervangende zorg en ontspanning, adressen, websites en regelingen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken, bemiddeling, verwijzing en tips. Het Steunpunt Mantelzorg Soest is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur Tel (035) 6093411 steunpuntmantelzorg@soest.nl

Stichting Present.

LOGO-DIGITAAL-SOEST

 

Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis (een dag of dagdeel) in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Naast eenmalige projecten koppelt Present ook gezinnen of groepen aan mensen die behoefte hebben aan een langere verbinding. Meldingen kunnen worden gedaan door hulpverleners via onze website www.stichtingpresent.nl/soest; Tel (033) 4658324 info@stichtingpresent-soest.nl

SchuldHulpMaatje Soest.

  

SchuldHulpMaatje Soest (SHM Soest) helpt financiële problemen bestrijden en voorkomen i.s.m. lokale hulpverleningsinstanties. Zij stelt getrainde Maatjes beschikbaar, die vrijwillig een steun en toeverlaat zijn voor wie het omgaan met geld niet meer de baas zijn: preventief, tijdens een schuldsanering of bij nazorg. De vrijwilligers komen bij de hulpvragers thuis. De coördinator is verantwoordelijk voor de coaching van de vrijwilligers. Coördinator: Liesbeth Poortvliet, 06 8514370 www.schuldhulpmaatje.nl   shmsoest@gmail.com