Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Vriendschappelijk huisbezoek

Als de praktische zaken geregeld zijn is het ook fijn om te weten dat er aandacht is voor uzelf en uw gezelligheidsvragen.

U kunt een beroep doen op de dienst vriendschappelijk huisbezoek als u niet in staat bent om naar de Ontmoetingscentra toe te gaan. Dit kunt u alleen aanvragen door een gesprek aan te vragen met de ouderenadviseur of de ouderenadviseur welzijn.

Zij gaan met u in gesprek over uw netwerk, uw contacten met de omgeving. om samen te bespreken wie uit de buurt u kan ondersteunen. Lukt dat niet, dan kan er gezocht worden naar een vrijwilliger die past bij uw vragen en wensen.
U kunt dit aanvragen via het SWOS telefoonnummer 035 602 36 81 of via vrijwilligersthuis@swos.nl of Daphne Wagenaar bereikbaar op maandag.