Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Turkse ouderen

2020-2021
Huisbezoeken bij migranten thuis, meldt u aan via ouderenadviseur@swos.nl 
U krijgt bezoek, samen met iemand die uw taal kent of die u goed kent, waardoor we elkaar goed begrijpen. 
de nadruk ligt op het vinden van dagelijks geluk en welzijn, voor een fijn oude dag. 

2019
Thee drinken voor Turkse oudere dames, samen met Fatma op vrijdagmiddag bij Balans
 ... Dit kan vanaf nu, meer informatie via Christien Hoekstra of Havva Zhinni. 

2018
Samen met Welzin en Balans bezoeken we diverse ouderen met een migrantenachtergrond om meer mensen te bereiken en te ondersteunen. Bel gerust of vraag om een huisbezoek. 

2017
Alle Turkse ouderen zijn welkom op de Ontmoetingscentra voor activiteiten en cursussen EN om met ons te overleggen wat er nog meer nodig is om u zo goed mogelijk thuis te voelen.
Daarnaast zijn Turkse ouderen met een indicatie welkom op het ontmoetingscentrum Soest, Dalplein 2 voor dagbesteding en activiteiten.

2016
Overleg met Gulnaz Mun en Lyvore. Wat zijn de vragen van de Turkse ouderen? De vraag naar activiteiten voor Turkse ouderen lijkt nog niet zo groot te zijn.
Voor Turkse ouderen en iedereen die dat graag wil zijn koelverse Halal maaltijden aan huis is mogelijk.
De ouderenadviseur kan thuis komen voor informatie, advies of ondersteuning, zogewenst met hulp van een tolk als Nederlands spreken moeizaam gaat.

2015
November: Start Welzijn Nezakat, elke maandagmiddag in OC Klaarwater, altijd Turks sprekende vrijwilligers aanwezig, vooral vrouwen welkom.
informatie bij Anja van Vliet 0035 602 06 07
September: start Dagverzorging Nezakat ism Zorgpalet, aanmelden kan via 035 603 63 00
Er zijn een aantal Turkse ouderen met een indicatie voor zorg, begeleiding groep. Kunnen ze in de bestaande setting mee of is het beter om een aparte plek te starten, een lastige discussie omdat ook betaaldbaarheid een rol speelt.

2014
Wat zijn de vragen van Turkse ouderen gericht op activiteiten en dagbesteding? Hoeveel vraag is er naar activiteiten voor mensen met dementie? Of is er vooral vraag naar niet zorg gerelateerde activiteiten? Vraagverheldering en onderzoek vindt plaats.

2013
Oktober 2013 De SWOS heeft vrijwilligers die het Turks goed beheersen die helpen in de vertaling bij vragen rond administratie, informatie of zorgen over dementie? Wilt u hier gebruik van maken? Bel dan naar de SWOS 035 6023681.
September 2013 Bij de maaltijden aan huis is het mogelijk Halal maaltijden te bestellen, meer weten? Bel naar SWOS Maaltijden 035 588 5388
Op 16 april 2013 heeft de SWOS samen met Zorgpalet Baarn & Soest een gesprek gehad met Turkse vrouwen in de Moskee, hun vragen en wensen zijn aan bod gekomen. Er is belangstelling voor meer informatie over diverse onderwerpen. Daarnaast wil de groep activiteiten doen in de Moskee waarbij er voor hen geen kosten aan verbonden zijn. Veel zorgvragen zijn nog niet gesignaleerd. De informatie voor de Turkse doelgroep is gericht op preventie.

2012
Op 22 november 2012 heeft de SWOS samen met Zorgpalet Baarn& Soest workshops voor Turkse ouderen georganiseerd. Belangstelling was er voor de workshops koersbal, breien, computers en geheugenactiviteten in de Veranda.
Op elke woensdagmorgen kunnen Turkse vrouwen naar OC Klaarwater komen om te breien. Een club enthousiaste breiers staat klaar om van elkaar te leren en andere breitechnieken te leren.
Op dinsdagmorgen kan men naar OC De Klarinet voor de inloop voor computervragen.
Op vrijdagmorgen is er nog plaats om te koersballen.
Bij geheugenproblemen is het raadzaam om conact op te nemen met de ouderenadviseur, die met u mee kan denken. De SWOS wordt bijgestaan door vrijwilligers die Turks en Nederlands spreken zodat vragen begrepen en beantwoord kunnen worden.