Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Samen tegen eenzaamheid

Het gevoel er alleen voor te staan of zich geisoleerd te voelen kan ons allemaal overkomen. De activiteiten kunnen helpen tegen eenzaamheid of isolement.

bijvoorbeeld door:

  • Uitbreiding van uw sociaal netwerk
  • Uw eenzaamheid te doorbreken
  • Door uw eigen inzet uw leven veraangenamen

Voor wie zijn deze activiteiten bedoeld?
Voor alle mensen in Soest en Soesterberg die 65 jaar of ouder zijn en behoefte hebben aan meer sociale contacten.

Welke activiteiten bieden wij?

  • Kennismakingsgesprek, oriënterend, informerend en adviserend huisbezoek door de coördinator tegen vereenzaming.
  • Vriendschappelijk huisbezoek. Vrijwilligers komen regelmatig bij u thuis, drinken een kopje koffie en praten over zaken die u belangrijk vindt.
  • Seniorenrestaurant. Op maandag kunt u samen met anderen eten in het restaurant van Molenschot en nieuwe contacten aangaan.
  • Sociëteit 70+, een plek voor alle senioren die in ontspannen sfeer nieuwe contacten willen opdoen en samen met leeftijdsgenoten  kunnen eten en drinken.
  • CLUB 55. Een ontmoetingsplek om nieuwe contacten en gezamenlijke activiteiten aan te gaan waardoor u het alleen zijn doorbreekt.
  • Buurtkamer De Klarinet. Een plek waar u elke dag naar toe kunt, er zijn altijd vrijwilligers aanwezig om met u een leuke dag te hebben, het uitgangspunt is dat u dingen doet, wat u fijn en plezierig vindt en wat past bij uw interesses.

Deze activiteiten zijn mogelijk door de inzet van de coördinator bijgestaan door een team van geschoolde vrijwilligers. Telefonisch aanmelden, 035 60 23 681, kan bij Mieke Lugthart, ouderenadviseur eenzaamheid, zij werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt ook een email sturen naar samentegeneenzaamheid@swos.nl.