Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn.

Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling.
Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Ouderenmishandeling thuis en in de zorg.
Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling.
In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld.
In een zorginstelling gaat het om mishandeling  door beroepskrachten in de zorg.

Oorzaken van ouderenmishandeling.
Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Hoe herken ik ouderenmishandeling?
Als een ouder iemand blauwe plekken heeft, kan dat komen door mishandeling. Maar ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld financiële uitbuiting valt eronder. En dat kunt u niet direct zien.

Vormen van ouderenmishandeling:
Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren).
Onder ouderenmishandeling valt ook:
Financiële uitbuiting, denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
Verwaarlozing, geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.
Seksueel misbruik, hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Signalen van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld: zichtbaar letsel; overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking; onsamenhangende verklaringen over verwondingen; depressies of onverklaarbare angst; schichtig of teruggetrokken gedrag; onverklaarbare uitgaven; onbetaalde rekeningen en aanmaningen; lege koelkast.

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?
U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring melden bij Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Veilig thuis.nl geeft hulp en informatie aan slachtoffers; mantelzorgers; familieleden; omstanders; plegers;
professionals, zoals verpleegkundigen, huisartsen en andere hulpverleners.

Verplichte meldcode mishandeling in huiselijke kring

Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring.

Voor hen is ook het Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg geschreven. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Kent u iemand in deze situatie? Neem contact op met Veilig Huis of vraag hulp aan de ouderenadviseur of de mantelzorgondersteuner SWOS.

bron: Rijksoverheid