Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

We zien u graag op dinsdag 17 mei om 14.00 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis Soest

zondag 24 april 2022

Tijdens de themamiddag “Toekomstperspectief Soester Senioren”, georganiseerd door het COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Ouderenbonden: KBO en PCOB) en de SWOS, gaan we samen met experts op het gebied van wonen, welzijn, zorg en zingeving naar de toekomst kijken. Met u bespreken zij de uitdagingen die er nog liggen en de toekomstverwachtingen over 5, 10 en zelfs 30 jaar.

Mede namens het bestuur nodig ik u van harte uit om op deze middag aanwezig te zijn. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw familie, vrienden en kennissen, ook als zij geen lid zijn van een seniorenbond, attendeert op deze zeer informatieve themamiddag voor alle Soester senioren. Beter nog: neem ze mee! Het volledige programma vindt u hieronder:

Dinsdag 17 mei2022
 “TOEKOMSTPERSPECTIEF SENIOREN SOEST” 
Locatie: Raadzaal Gemeentehuis Soest
Aanvang:14.00 uur

Vier thema’s: Welzijn; Zorg; Wonen; Zingeving.

Programma 
13.30
Inloop
14.00 Opening door Wethouder Liesa van Aalst 
14.15 Twan Beckers, Stichting Welzijn Ouderen Soest
14.30 Brigitte Crooijmans, Woonzorg Nederland
14.45 Frank Verveer, voorzitter NVM-afdeling Utrecht
15.00 Pauze 
15.15 Mariëlle van Oort, Hoofd Belangenbehartiging KBO-PCOB
15.30 Leo Fijen, Lezing “Hoe blijf je jong in de herfst van je bestaan?”

Nieuwsoverzicht