Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor iemand die hen nabij is. Dat kan uw eigen partner zijn, je kind, neef of nicht, maar ook de buurman of een goede vriend. Als er meer dan 8 uur per week voor een ander gezorgd wordt, naast de gebruikelijke zorg, spreken we van mantelzorgen.

Mantelzorgers zorgen voor mensen, die verschillende problemen hebben, vaak zijn dit chronische ziekten. Een hersenbloeding, waardoor niet alleen de lichamelijke mogelijkheden maar ook het karakter van iemand kan veranderen. Dementie waardoor de relatie met elkaar zo anders wordt dan dat het vroeger was. Zorgen voor een gehandicapt kind is weer anders en vraagt weer andere zorgen en kwaliteiten van de mantelzorgers.

Mantelzorgers kunnen soms “verdrinken” in de zorg, dan kan er een situatie ontstaan van ontspoorde mantelzorg, wat we willen voorkomen.

De SWOS ondersteuning bestaat er uit dat mantelzorgers de hulp van een vrijwilliger kunnen krijgen, die tijdelijk de zorg thuis even overneemt.
Deze vrijwilligers zijn deskundig en krijgen begeleiding en ondersteuning van de Esther Hooreman

Er zijn diverse lotgenotengroepen voor mantelzorgers. Groepen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie en voor mantelzorgers voor chronisch zieken.

Elk jaar wordt er in het voorjaar en najaar een cursus georganiseerd voor mantelzorgers voor het leren omgaan met dementie.

U kunt Esther Hooreman bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 035 6023681 of via de email mantelzorg@swos.nl.

Waar terecht voor overige hulp voor mantelzorgers
Informatie & advies en emotionele ondersteuning Steunpunt Mantelzorg, tel: 035 6093142.

Alzheimercafe Baarn& Soest
10 maal per jaar op maandagmiddag in de Leuning, informatie 06- 420 55 936 www.Alzheimer.nl

Casemanagers dementie 035 548 59 16, www.ketenzorgdementiebaarn-soest.nl

Mantelzorgcafé in Soest, 
Elke eerste woensdagmiddag van de maand van 13.00 uur - 15.00 uur. Adres. Koninginnelaan 6 in Soest. Aanmelden: telefoonnummer: 06-53790598 

Ontmoetingsgroep en dagbehandeling/dagverzorging
Voor uw partner met dementie kan het ook fijn zijn om met lotgenoten ervaringen te delen. Daarom is de ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie gestart. Daarin staan spreken over ervaringen, omgaan met geheugenverandering, ontmoeting en beweging centraal.
U kunt naar de Buurtkamer De Klarinet .
De Senioren Dis in Soesterberg is een geschikte plek om samen te eten.

Als de dementie al in een gevorderde fase is kan dagbehandeling of dagverzorging een uitkomst bieden om samen langer thuis te wonen.
U kunt terecht bij Lyvore Ontmoetingscentrum Molenschot, tel: 035 6036300 
of bij King Arthur Groep Ontmoetingscentrum Soest, tel: 06 37449397