Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Inschrijfvoorwaarden

Aanmelden
Als u belangstelling heeft voor een activiteit kunt u nadere informatie krijgen bij de SWOS. Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur, telefoon 035 602 36 81. Wij sturen u een aanmeldingsformulier toe of verwijzen door naar één van de Ontmoetingscentra.

U schrijft in voor een cursus door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te sturen of in te leveren.
U geeft de SWOS toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens. De SWOS gaat hier zorgvuldig mee om en respecteert uw privacy. Lees onze privacyverklaring 
U betaalt door middel van een eenmalige machtiging voor een automatische incasso. De betaling hangt af van de cursus die u wenst te volgen.

Financiële tegemoetkoming
Heeft u alleen een AOW-inkomen en heeft u een probleem met het betalen van de cursusbijdrage? Dan kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming van de Gemeente Soest in de kosten. Declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij de SWOS en in de Ontmoetingscentra.

Bevestiging en inschrijving
U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving. De SWOS houdt zich het recht voor een cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.

Annulering en of restitutie
Annuleren kan alleen schriftelijk tot twee weken vóór aanvang van de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld. Na die periode bent u het cursusgeld verschuldigd en is teruggave van het cursusgeld om geen enkele reden mogelijk.

Aansprakelijkheid
De SWOS en de Ontmoetingscentra kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Vervoer
Heeft u moeite met het bereiken van een locatie, belt u dan de Seniorenbus, telefoon: 035 601 91 90