Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Depressie

Een depressie komt ook voor bij ouderen. Soms wordt die niet opgemerkt omdat het minder zin hebben in dingen ook wel wordt geassocieerd met het ouder worden. Vaak wordt de depressie dan niet behandeld. Soms gaat een depressie vanzelf over na enkele weken en voelt u zich weer de oude.

Voelt u zich somber, hebt u moeite met opstaan. Is uw eetlust minder dan normaal, bent u afgevallen terwijl u lichamelijk niets mankeert. Hebt u moeite om uw dag in te vullen en zou u het liefst de hele dag in bed blijven liggen?
Zijn er sombere gedachten die uw handelen belemmeren. Dan kan er sprake zijn van een depressie. 

Vraag dan een gesprek met de ouderenadviseur, zij zal u doorverwijzen naar de huisarts (en GGZ). Vraag een gesprek met de huisarts aan en vertel over uw klachten. 

Wat kan u doen aan een depressie?
Depressie is vaak goed te behandelen. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij depressie heeft een gunstig effect. Voor behandeling moet de stap naar de hulpverlening worden gezet. De huisarts is hiervoor de eerste aangewezen persoon. In eerste instantie wordt gekeken wat er aan de hand is: wat zijn uw klachten, hoe kunt u het beste worden geholpen?

Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt eerst een periode van 'watchful waiting' in acht genomen. Wanneer de depressieve klachten niet overgaan zal in overleg met u een behandeltraject worden afgesproken. Afhankelijk van de ernst van de klachten zal eerst begonnen worden met 'minimale interventies', dat zijn lichte behandelingen waar veel mensen al erg van opknappen. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt overgegaan op medicijnen óf praten. Als ook deze stap niet voldoende resultaat oplevert, wordt naar de volgende overgegaan; bijvoorbeeld praten én pillen.

De behandeling verloopt, volgens de meest recente landelijke richtlijnen dus volgens een stappenplan van zo licht mogelijk tot zwaar, ook wel 'getrapte zorg' genoemd. Dat betekent dus dat in geval van een milde depressie wordt begonnen met een minder intensieve behandeling en in situaties waar dat noodzakelijk is meteen een intensieve behandeling plaatsvindt. 

Er zijn tegenwoordig veel verschillende behandelmogelijkheden. Ook vormen die nog niet zo lang geleden tot het alternatieve circuit werden gerekend worden nu ook in de reguliere aanpak toegepast: mindfulness, running therapy, lichttherapie, lichaamsgerichte therapie.

Zoals u ziet, is er dus veel meer te doen dan alleen antidepressiva en gesprekken. Er zijn zelfhulpgroepen, cursussen, bibliotherapie, therapieën gericht op het fysieke, therapieën/cursussen via het internet en nog veel meer.

Indien antidepressiva en gesprekken niet het gewenste effect opleveren: Geef de moed niet op! Er zijn andere mogelijkheden en behandelingen waar u misschien meer baat bij heeft.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp in de regio:

  • Deeltijdbehandeling bij Sympforagroep
  • Cursussen Rouwverwerking, Zingeving, Activiteiten Buitenshuis, Stem- en Bewegingsexpressie, cursus in de put, uit de put en zelfhulpcursus
  • Activiteiten die structuur geven in de dag zoals de activiteiten in Ontmoetingscentra SWOS
  • Activiteiten tegen eenzaamheid

Vraag om een gesprek met de ouderenadviseur of neem contact op met uw huisarts.