Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Algemene richtlijnen

 • De vrijwillig(st)er biedt de cliënt praktische dienstverlening: begeleiding, ondersteuning, informatie of advies maar de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • De vrijwillig(st)er staat open voor, en gaat respectvol om met de diversiteit aan normen en waarden en waakt voor discriminatie t.a.v. ras, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.
 • De cliënt staat centraal; de vrijwillig(st)er voert zijn/haar taak uit maar houdt daarnaast ogen en oren open voor andere vragen of problemen van de cliënt. De sociale aspecten zijn zeker zo belangrijk.
 • De vrijwillig(st)er bewaakt de privacy van de cliënt; hij/zij spreekt niet met derden over vertrouwelijke informatie en betrekt de cliënt altijd bij de te nemen beslissingen.
 • De vrijwillig(st)er houdt de hulpverleningsrelatie helder en zuiver; hij/zij bewaakt zijn/haar grenzen en mogelijkheden.
 • Grensoverschrijdend gedrag van de cliënt (schaarse kleding, dubieuze verzoeken, aanbiedingen of anderszins) wordt altijd gemeld bij de voorzitter van de werkgroep, de ouderenwerker of bij de directeur van de SWOS; dit ter voorkoming van betrokkenheid van de vrijwillig(st)er bij zaken die zijn/haar positie of goede naam in diskrediet zou kunnen brengen.
 • De vrijwilliger geeft zijn/haar bezorgdheid over de cliënt t.a.v. verwaarlozing, somberheid, verwardheid of agressie door aan het Meldpunt Signalering SWOS (tel: 035 60 23 681, 8.30 -13.30 uur). De ouderenadviseur of coördinator VOS gaat in dat geval op huisbezoek bij de cliënt.
 • Ter bescherming van de eigen privacy waakt de vrijwillig(st)er voor het verstrekken van persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, ed. aan de cliënt.
 • De vrijwillig(st)er neemt van de cliënt geen geld of geschenken aan, uitgezonderd kleine, in het sociale verkeer, gebruikelijke attenties. Onontkoombaar verkregen gelden worden afgedragen aan de penningmeester van de werkgroep.
 • Bij meningsverschillen of conflicten tussen de vrijwillig(st)er en cliënt zal de voorzitter van de werkgroep een bemiddelende rol vervullen; indien noodzakelijk wordt de ouderenadviseur, coördinator VOS of directeur SWOS, voor bemiddeling ingeschakeld.
 • Uiteindelijk neemt de directeur SWOS een adviserende of finale beslissing.
 • De vrijwillig(st)er wordt uitgenodigd voor deelname aan het regelmatig overleg resp. de vergaderingen, cursussen, workshops van de betreffende werkgroep(en).