Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen vrijwilliger (SWOS).

De vrijwilliger biedt de cliënt praktische dienstverlening: begeleiding, ondersteuning, informatie of advies maar de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

De vrijwilliger staat open voor, en gaat respectvol om met de diversiteit aan normen en waarden en waakt voor discriminatie t.a.v. ras, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.

De cliënt staat centraal; de vrijwilliger voert zijn/haar taak uit maar houdt daarnaast ogen en oren open voor andere vragen of problemen van de cliënt. De sociale aspecten zijn zeker zo belangrijk.

De vrijwilliger houdt de hulpverleningsrelatie helder en zuiver; hij/zij bewaakt zijn/haar eigen grenzen en mogelijkheden.

De vrijwilliger geeft zijn/haar bezorgdheid over de cliënt t.a.v. verwaarlozing, somberheid, verwardheid of agressie door aan het Meldpunt Signalering SWOS (tel: 035 60 23 681, 8.30 -13.30 uur). De ouderenadviseur of ouderenadviseur eenzaamheid gaat in dat geval op huisbezoek bij de cliënt.

De vrijwilliger bewaakt de privacy van de cliënt; hij/zij spreekt niet met derden over vertrouwelijke informatie en betrekt de cliënt altijd bij de te nemen beslissingen.

De vrijwilliger verwijdert alle digitale correspondentie binnen 1 week na afspraak met de cliënt van haar computer en leegt de prullenbak.

De vrijwilliger vernietigt alle papieren informatie in de papierversnipperaar binnen 1 maand na de afspraak met de cliënt.

Er blijven geen vertrouwelijke persoonsgegevens bij de vrijwilliger thuis achter.

Mocht er per abuis persoonsgegevens verloren raken dan moet dit gemeld als een data-lek bij het Meldpunt Signalering SWOS.

Ter bescherming van de eigen privacy waakt de vrijwilliger over het verstrekken van haar eigen persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, ed. aan de cliënt. (anoniem bellen via mobiel eenmalig #31# telefoonnummer)

De vrijwilliger neemt van de cliënt geen geld of geschenken aan, uitgezonderd kleine, in het sociale verkeer, gebruikelijke attenties. Onontkoombaar verkregen gelden worden afgedragen aan de SWOS.

Bij meningsverschillen of conflicten tussen de vrijwilliger en cliënt zal de SWOS een bemiddelende rol vervullen; indien noodzakelijk wordt de ouderenadviseur, of ouderenadviseur eenzaamheid of directeur SWOS, voor bemiddeling ingeschakeld.

De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor deelname aan regelmatig overleg resp. de vergaderingen, cursussen, workshops van de betreffende groep(en).