Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035 - 602 36 81
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Administratie thuis

Vrijwilligers van de werkgroep Seniorenvoorlichters, onderdeel thuisadministratie, geven administratieve ondersteuning aan mensen die vanwege ouderdom, handicap of anderszins tijdelijk of langdurig niet in staat zijn zelfstandig hun (financiële) administratie bij te houden en hiervoor geen beroep kunnen of willen doen op een sociaal netwerk.
U kunt dit aanvragen via de SWOS 035 602 36 81, na een bezoek van de oudeiseur met positief advies wordt deze dienst mogelijk.

Voor wie?
Voor mensen die kortdurend of langdurend ondersteuning nodig hebben bij het regelen van de financiën, bijvoorbeeld:

  • Mensen die zonder voorbereiding voor de taak komen te staan de eigen financiële zaken te behandelen, bijvoorbeeld de vrouw of man die alle financiële zaken overliet aan de partner die is overleden of waarvan zij of hij is gescheiden.
  • Mensen die over voldoende financiële middelen beschikken om niet in financiële problemen te komen, maar het overzicht missen. Door bijvoorbeeld huiselijke problemen, ziekte, depressie, burn-out en dergelijke en daarna achter is geraakt met het betalen van rekeningen en alles maar op een hoop gooit zonder prioriteiten te stellen.
  • Mensen die door psychisch onvermogen hun financiële huishouding niet zelfstandig kunnen regelen.

Werkwijze
De ouderenadviseur bespreekt met elke cliënt voor hulp bij de thuisadministratie de mogelijkheden. Bespreekt met de cliënt een contract,
waarin de spelregels voor de thuisadministratie staan. 

Kortdurende en langdurende ondersteuning
Kortdurend: De vrijwilliger brengt samen met de cliënt de (financiële) administratie op orde, waarna hij zelfstandig verder kan. Maximaal begeleiding van één jaar.
Langdurend: De cliënt is zelf niet (meer) in staat zijn (financiële) administratie bij te houden door ziekte of leeftijd in combinatie met verminderd geheugen of andere bijkomende problemen. Bovendien is binnen de eigen familie en kennissenkring geen voor de cliënt aanvaardbaar alternatief aanwezig (elk jaar wordt het contact geëvalueerd met de ouderenadviseur.

Uitgangspunten
Voor zowel de kortdurende als langdurende ondersteuning zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • respect en gelijkwaardigheid voor de cliënt en zijn situatie
  • wat de cliënt zelf kan doen, mag de vrijwilliger niet overnemen
  • de cliënt moet zo min mogelijk een gevoel van afhankelijkheid krijgen
  • de cliënt maakt zelf keuzes en houdt zelf de regie

Grenzen van de doelgroep
De administratieve ondersteuning geldt niet in de volgende gevallen:

  • Mensen met meervoudige schulden, de vrijwilliger geeft dit door aan de ouderenadviseur. Die verwijst door naar het algemeen maatschappelijk werk. Het algemeen maatschappelijk werk maakt met de cliënt een overzicht van schulden, budgetmogelijkheden. Bespreekt of gedragsveranderingen mogelijk zijn. Bij schuldenregelingen worden alle cliënten doorverwezen naar de Stadsbank Midden Nederland.
  • Mensen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun financiële administratie t.g.v. dementie. De vrijwilliger verwijst dit naar de ouderenadviseur. Die vraagt in deze situaties een bewindvoering aan.

Aan deze dienstverlening is eenmalig een bijdrage van € 10,- verschuldigd.