De Drie Eiken De Klarinet Klaarwater
De Drie Eiken De Klarinet Klaarwater
Molenstraat 8c
3764 TG, Soest
Telefonisch bereikbaar
tussen 08:45 - 13:30
Telefoonnummer
035-602 36 81
SWOS SoestIk zou de SWOS niet willen missen
SWOS SoestDe vrijwilligers van de SWOS zijn geweldig!
SWOS SoestIk zou niet weten wat ik zonder klusjesdienst
SWOS moet beginnen
SWOS SoestIk kan actief blijven, er is zoveel te
doen in Soest voor senioren
SWOS SoestDe vrijwilligers van de SWOS zijn geweldig!
MENU

Vrienden van de SWOS

Bent u tevreden over diensten van de SWOS? Wilt u een vriend(in) van de SWOS worden? Zou u iets extra’s willen doen een gift willen geven? Dat kan! De Stichting Vrienden van de SWOS besteden de giften aan bijzondere projecten voor senioren in Soest en Soesterberg. Alleen door giften worden ze mogelijk.

Bijzondere projecten voor de vrienden van de SWOS op dit moment zijn:
2018: bijdrage voor deelnemers valcursus Vallen Verleden Tijd
2018: bijdrage voor zaterdaguitjes seniorenbus
2018: financiele bijdrage voor functie ondersteuning welzijn thuis 
2018: financiele bijdrage voor AED apparaat in Overhees

2017: aanschaf van een duo fiets in Soesterberg
2017: financiële bijdrage voor een douchetoilet in OC de Drie Eiken
2017: financiële bijdrage voor vergroten van de zichtbaarheid van de SWOS d.m.v. de PR in de Soester Courant en Soest Nu  
2017: financiële bijdrage voor deelnemers van de cursus Vallen Verleden Tijd 

2016:
bijdrage jubileumfeest voor vrijwilligers 30 jarige SWOS

2016: financiële bijdrage voor deelnemers aan de cursus Vallen Verleden Tijd


2014: financiële bijdrage voor een personenlift in Ontmoetingscentrum De Klarinet;

2013: financiële bijdrage voor de langste eettafel in het kader van de week tegen vereenzaming op donderdag 3 oktober

 

De Stichting Vrienden van de SWOS is in 1994 opgericht en heeft de ANBI status. 
KvK 411.90.295, fiscaal nummer 8041.09382 Rekening nummer NL 49 RABO 03799.17521

Leden van het bestuur van de Vrienden van de SWOS
dhr. J. Aalders,voorzitter;

mw. B. Sprokholt, vice voorzitter
mw. C.M.W. Bischop- Scheffer, secretaris;
dhr. G.W. de Vries, penningmeester;
vacature: algemeen lid.

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Vrienden van de SWOS luidt: De stichting stelt zich ten doel gelden ter beschikking van de SWOS te stellen voor bijzondere of eenmalige zaken die niet uit de normale jaarlijkse exploitatie rekening kunnen worden betaald.

Beloningsbeleid
De Stichting kent geen betaalde krachten en keert geen beloningen uit. Ook inzet van vrijwilligers wordt niet financieel beloond.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de SWOS heeft ten doel de Stichting Welzijn Ouderen Soest te ondersteunen bij investeringen of uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten, voor zover de SWOS die niet kan financieren uit haar reguliere geldstormen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ondersteuning kan niet worden verstrekt ter afdekking van optredende (budgettaire) tekorten. Tevens is het geen doel het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen.

Verslag van uitgeoefenden activiteiten
Vanaf 2013 is de Stichting Vrienden van de SWOS een actieve rol gaan spelen, er is een brochure ontwikkeld en diverse activiteiten uitgevoerd om bekendheid te geven aan de Stichting.

Financiele verantwoording: Het financiele jaarverslag 2017 vindt u hier

Contactgegevens: dhr. J. Aalders, via info@swos.nl